Koester de opbrengst van een business evenement

Koester de opbrengst van een business evenement | Zoals hein het Ziet!

Koester de opbrengst van een evenement

Bij de organisatie van een congres, netwerkbijeenkomst of teambuilding wordt niets aan het toeval overgelaten. De locatie, het programma, de sprekers en de catering: alles wordt met zorg en aandacht voorbereid. Het succes van een bijeenkomst hangt echter voor een groot deel af van de sfeer, de inbreng van de deelnemers en de onderlinge dynamiek. Bij een geslaagd event gaan mensen naar huis met energie en een gevoel van verbinding. De kunst is om dit gevoel zo lang mogelijk vast te houden en te voorkomen dat iedereen de volgende morgen weer overgaat tot de orde van de dag. Een goede reportage houdt de opbrengst van het event levend.

 

Beelden bekrachtigen het saamhorigheidsgevoel

Meestal staat zo’n dag niet op zichzelf. Vaak is het is de start van een verandering: een andere koers, nieuwe producten of de intensivering van een samenwerking. De bijeenkomst is een moment om ‘de neuzen te richten’, nieuwe contacten te leggen, kennis te delen, elkaar te inspireren en saamhorigheidsgevoel te kweken. In de communicatie na afloop van het event helpen foto’s om dit gevoel en de energie vast te houden.

 

Gebruik de beelden bij diverse communicatiemomenten, zoals: 

  • het bedanken van de bezoekers/deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng
  • berichtgeving over het event op website/ /social media/intranet/nieuwsbrieven/etc.
  • in de communicatie over de resultaten van de bijeenkomst
  • bij het in gang zetten van vervolgacties
  • bij de promotie van toekomstige bijeenkomsten