Beeldengroep de Damwachters aan de Sluis in Leidschedam.

Beeldengroep de Damwachters aan de Sluis in Leidschendam | Zoals Hein het Ziet!