Fotografie brouchure Stichting Extra's voor Ouderen

Fotografie Extra's voor Ouderen | Zoals Hein Het Ziet!

Voor de brochure en website van stichting Extra's voor Ouderen heb ik het beeldmateriaal verzorgd.  Extra’s voor Ouderen is een particulier initiatief en heeft tot doel het dagelijks leven van senioren te ondersteunen en te veraangenamen. De organisatie zet zich in om levensplezier, gezelligheid en onafhankelijkheid voor ouderen te faciliteren en biedt ondersteuning waar de reguliere zorg niet in voorziet.

Het werkgebied van de stichting beslaat de regio Den Haag, Wassenaar, Voorschoten, Voorburg/Leidschendam, Hazerswoude, Zoetermeer, Leiden, Oegstgeest, Warmond.

 


www.extrasvoorouderen.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren